Haldusjärelvalve

MÕISAKÜLA KOOLI üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Mulgi Vallavalitsus
Pärnu tn 30
69304 Abja-Paluoja
vallavanem Peeter Rahnel
telefon 43 54781
e-post: peeter@mulgivald.ee


Haridus- ja Teadusministeeriumi Lääne piirkonna ekspert
Pärje Ülavere
e-post Parje.Ylavere@hm.ee

telefon 5346 4448


Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduslike erivajadustega laste/õpilaste õppe korraldus
Agnes Pihlak
e-post Agnes.Pihlak@hm.ee,

telefon 511 0129


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee

MÕISAKÜLA KOOL