Ettevõtlik KoolMõisaküla Kool-Lasteaed on liitunud Ettevõtlik Kool/Lasteaiaga.

Haldusjärelvalve

MÕISAKÜLA KOOLI üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Mulgi Vallavalitsus
Registrikood:
 77000453
Aadress:  Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Viljandi maakond

Telefon: 435 4780

Üld e-post: mulgi@mulgivald.ee


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

info tel 735 0222

e-post hm@hm.ee
MÕISAKÜLA KOOL