HUVITEGEVUSE RINGID JA AJAD

HUVITEGEVUS JAANUARIST JUUNINI 2018


SPORDIRING - esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti kell 15.00 - 16.30

MUUSIKARING (1.-3.klass) - esmaspäeviti kell 12.50 - 13.50

SÕNAKUNSTIRING - teisipäeviti kell 13.00 - 14.00

TANTSURING (4. - 9.klassi neiud) - kolmapäeviti 16.30 - 18.30

HUVITEGEVUS

Mõisaküla Kool pakub 2016/2017 õppeaastal õpilastele erinevaid huvitegevusi.

Õpilastel on võimalik osaleda mudilaskooris, arvutiõpetuses, ettevõtluses, sõnakunstiringis, spordiringis, kokanduses ja käelises tegevuses.