MÕISAKÜLA KOOL

direktor PIRJE USIN

majandusjuhataja ANNE KIPPUS


ÕPETAJAD:

EHA ERMITS- klassiõpetaja, 1.-2.klassi klassijuhataja

ANNE GOMAA- muusikaõpetaja

LILLI KASKELAINEN- algklassiõpetaja, 3.-4.klassi klassijuhataja

MAILE KREEVS- ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, ettevõtlus, 5.-6.-7.klassi klassijuhataja

VALENITNA LINDIKREI- vene keele õpetaja, 8.-9.klassi klassijuhataja

AITA MATSON- eesti keele ja kirjanduse õpetaja

ANN ODER- logopeed, TÕK õpilaste õpetaja

INNA OKS- eripedagoog, TÕK õpilaste õpetaja

ENN RAIESTE- kehalise kasvatuse ja bioloogia õpetaja

TOOMAS RIET- reaalainete õpetaja

MARVI-LIINA RIID- tööõpetuse- ja käsitööõpetaja

ANNE SAAR- pikapäevaõpetaja

SIIRIUS SIKKA- arvutiõpetuse õpetaja

TIIA TÕNTS- loodusainete ja kunstiõpetuse õpetaja

SIGNE VAHTRAMÄE- inglise keele ja inimeseõpetuse õpetaja


MAJANDUSTÖÖTAJAD:

KAI PREIMANN - koristaja

PILLE TAMSON- majahoidja-koristaja

LY TORN- kokk

EVE VARIK- kokaabi