Mõisaküla Kool-Lasteaia (kool) töötajad

Direktor Pirje Usin

klassiõpetaja Eha Ermits

klassiõpetaja Inna Oks

liikumisõpetaja Enn Raieste

muusikaõpetaja Kadi Kask

koristaja Kai Preimann

kokk Sirje Randlepp

Mõisaküla KOOLI TÖÖTAJAD

MÕISAKÜLA KOOL

direktor PIRJE USIN

majandusjuhataja ANNE KIPPUS


ÕPETAJAD:

EHA ERMITS- klassiõpetaja (matemaatika, loodusõpetus inimeseõpetus 2.-8.klass), 1.-4.klassi klassijuhataja

ANNE GOMAA- muusikaõpetaja

LILLI KASKELAINEN- algklassiõpetaja (eesti keel, inglise keel)

MAILE KREEVS- ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, ettevõtlus

VALENITNA LINDIKREI- vene keele õpetaja, 5.-9.klassi klassijuhataja

AITA MATSON- eesti keele ja kirjanduse õpetaja

INNA OKS- HEV õpilaste õpetaja, eesti keel

ENN RAIESTE- kehalise kasvatuse ja bioloogia õpetaja

MARVI-LIINA RIID- tööõpetuse- ja käsitööõpetaja

SIIRIUS SIKKA- arvutiõpetuse õpetaja

TIIA TÕNTS- loodusainete ja reaalainete õpetaja

SIGNE VAHTRAMÄE- inglise keele õpetaja


TUGISPETSIALISTID:

ANN ODER- logopeed

LEA LÜKK- koolipsühholoog


MAJANDUSTÖÖTAJAD:

KAI PREIMANN - koristaja

PILLE TAMSON- majahoidja-koristaja

LY TORN- kokk

EVE VARIK- kokaabi

ANTS LOHU - remondimeister

MAIDUR KASKELAINEN- IT spetsialist