Haldusjärelvalve

MÕISAKÜLA KOOLI üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Mulgi Vallavalitsus
Registrikood:
 77000453
Aadress:  Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Viljandi maakond

Telefon: 435 4780

Üld e-post: mulgi@mulgivald.ee


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

info tel 735 0222

e-post hm@hm.ee


Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduslike erivajadustega laste/õpilaste õppe korraldus
Agnes Pihlak
e-post Agnes.Pihlak@hm.ee,

telefon 511 0129


MÕISAKÜLA KOOL