Õppenõukogu koosolekud 2017/ 2018 õppeaastal:

 1. september 2017

2. detsember 2017

3. märts 2018

4. mai 2018

5. juuni 2018

6. juuni 2018

7. august 2018