MÕISAKÜLA KOOL

direktor PIRJE USIN

majandusjuhataja ANNE KIPPUS


ÕPETAJAD:

EHA ERMITS- klassiõpetaja (matemaatika, loodusõpetus inimeseõpetus 2.-8.klass), 1.-4.klassi klassijuhataja

ANNE GOMAA- muusikaõpetaja

LILLI KASKELAINEN- algklassiõpetaja (eesti keel, inglise keel)

MAILE KREEVS- ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, ettevõtlus

VALENITNA LINDIKREI- vene keele õpetaja, 5.-9.klassi klassijuhataja

AITA MATSON- eesti keele ja kirjanduse õpetaja

INNA OKS- HEV õpilaste õpetaja, eesti keel

ENN RAIESTE- kehalise kasvatuse ja bioloogia õpetaja

MARVI-LIINA RIID- tööõpetuse- ja käsitööõpetaja

SIIRIUS SIKKA- arvutiõpetuse õpetaja

TIIA TÕNTS- loodusainete ja reaalainete õpetaja

SIGNE VAHTRAMÄE- inglise keele õpetaja


TUGISPETSIALISTID:

ANN ODER- logopeed

LEA LÜKK- koolipsühholoog


MAJANDUSTÖÖTAJAD:

KAI PREIMANN - koristaja

PILLE TAMSON- majahoidja-koristaja

LY TORN- kokk

EVE VARIK- kokaabi

ANTS LOHU - remondimeister

MAIDUR KASKELAINEN- IT spetsialist