Mõisaküla Kool pakub 2021/ 2022 õppeaastal õpilastele erinevaid huvitegevusi.

Õpilastel on võimalik osaleda spordiringis, robootikas, käelises tegevuses, tantsuline liikumine, pärimuskultuur.