Mõisaküla Kool pakub 2016/2017 õppeaastal õpilastele erinevaid huvitegevusi.

Õpilastel on võimalik osaleda mudilaskooris, arvutiõpetuses, ettevõtluses, sõnakunstiringis, spordiringis, kokanduses ja käelises tegevuses.