Õppenõukogu koosolekud 2021/ 2022 õppeaastal:

 20. september 2021

30. november 2021

11. märts 2022

25. mai 2022

09. juuni 2022

15. juuni 2022

29. august 2022