Õppenõukogu koosolekud 2022/2023 õppeaastal:

september

25.november

10.märts

9.juuni

28.august

Vajadusel toimuvad ka erakorralised koosolekud.